Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve do te organizoje nje aktivitet ne kuader te dhurimit te disa mjeteve te transportit nga Ambasada Britanike ne Tirane

 • Tjetër
 • Aktivitet i organizuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
 • 08/03/2023
 • 11:30
 • Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Z. Ulsi Manja, Sh.T.Z. Alastair King-Smith, z. Admir Abrija
 • Minister i Drejtesise, Ambasador i Britanise ne Tirane, Drejtor i Pergjithshem i Burgjeve
 • Autoritet e ftuara, staf te Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve dhe te Amabsades Britanike ne Tirane
 • Jo
 • Po
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu