Familja Velillari në fshatin Dunicë të Pogradecit, njësia administrative Trebinjë e përbërë prej 3 anëtarësh me probleme të shëndetit fizik dhe mendor ka lëshuar një apel për ndihmë në televizonin lokal të Pogradecit. Për këtë arsye do të zhvillojmë një vizitë pranë familjes për të parë nga afër kushtet në të cilat jetojnë dhe për të dëgjuar kërkesat e tyre dhe hapsirat që ka Bashkia Pogradec për të ndihmuar familjen në kushtet e emergjencës.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 6/3/2023
 • 10:00
 • Dunicë, Pogradec
 • Shqipëri
 • ëçroK
 • cedargoP
 • ëjniberT
 • Ilir Xhakolli
 • Kryetar Bashkia Pogradec
 • Drejtorja e emergjencave Civile pranë Bashkisë Besmira Niko, specialistë të emergjencave, administratori i Njësisë Trebinjë Ermal Tola, kryeplaku i fshatit Dunicë.
 • Po
 • Po
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli