Vizite ne Ferme me Kivi te fermerit Fatmir Kujtila ne Marinaj te Njesise Administrative Qender.

 • 07/03/2023
 • 09:00
 • Fshati Marinaj, Njesia Administrative Qender
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Librazhd
 • Qender
 • Kastriot Gurra
 • Kryetar Bashkie
 • Staf i Bashkise Librazhd, fermeri.
 • Jo
 • Po
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem