Vizite ne nje baxho dhe ne nje pike perpunimi te mermerit ne njesine Portez .

 • Tjetër
 • Vizite ne disa sipermarrje private ne Portez.
 • 06/03/2023
 • 11:00
 • Ne ambientet e aktiviteteve
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Portez
 • S'ka
 • s'ka
 • Deputete te Parlamentit, Kryetar i Bashkise Fier, administratori i njesise, sipermarresit private.e
 • Jo
 • Jo
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem