Takim me prokurorë të prokurorisë së rrethit me qëllim promovimin dhe diskutimin e problematikave të hasura lidhur me zbatimin e dënimeve alternative.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/03/2023
 • 10:00
 • Prane Prokurorise Pogradec
 • Shqipëri
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Suela Llakmani
 • drejtor dtshp Pogradec
 • Prokurore te prokurorise Pogradec
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani - Drejtor
 • Ervin Hoxha - Drejtor i Pergjithshem DPSHP