Takim me mesues te vjeter, qe kane dhene kontributin e tyre ne mesimdhenie gjate viteve. Ne takim do te jene prezent nxenes te ketyre mesuesve, te rinj, arsimdashes etj.

 • Tjetër
 • Aktivitet festiv
 • 07/03/2023
 • 13:00
 • Biblioteka "Vexhi Buharaja"
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Arsimit prane Bashkise Berat, Drejtore e Rinise dhe Kultures, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)