Takim me 100 Mesuese dhe Edukatore me rastin e festes se Mesuesit.

 • Tjetër
 • Takim me rastin e festes se 7 Marsit
 • 07/03/2023
 • 11:00
 • Ne ambientet e subjektit "Kolombo"
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Arsimit prane Bashkise Berat, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)