Me date 10 mars eshte parashikuar celja e Panairit Work and Study, i organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe DPAP ne koordinim me Dhomen e Tregetise.

 • Tjetër
 • Panair
 • 10/03/2023
 • 09:30
 • Bulevardi "Republika" Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Arsimit prane Bashkise Berat, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)