Drejtoria e Pergjithshme e AKPA , Dhoma e Industrise se Tregetise , gjate muajit mars 2023, do te organizojne panairin Work &Study 2023. Institucionet e varesise sipas cdo rajoni, Drejtorite Rajonale te Punësimit, Qëndrat Publike të Formimit Profesional dhe Shkollat e Mesme te Arsimit Profesional, ashtu si dhe vitin e kaluar do te jene pjese e ketij aktiviteti.

 • Tjetër
 • Panair Work&Study 2023
 • 06/03/2023
 • 11.00-15.00
 • Lezhë QKF
 • Shqipëri
 • Lezhe
 • Lezhe
 • Lezhe
 • Ornela Gace
 • Organizatore e Panairit
 • • Pjesëmarrësit: Z.Klevis Hysa , Drejtor i Pergjithshem AKPA, Brikena Nallbani Drejtore Drejtorie AKPA, Ornela Gace Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Gertiola Cepani Pergjegjese sektori AKPA, Lina Guri Drejtore e DRAKPA Lezhe, Bardh Dedgjonaj Shkolla e Mesme Profesionale "Kolin Gjoka" Lezhë
 • Po
 • Po
 • Pranvera Toska, specialiste Drejtoria e Marredhenieve me Publikun
 • Klevis Hysa, Drejtor i Përgjithshëm