Aktivitet me mesuesit “Mirenjohje per ju”

 • Tjetër
 • Mirenjohje per ju
 • 07/03/2023
 • 11:00
 • Permet
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Permet
 • Permet
 • Ska
 • Ska
 • Kryetar i Bashkise, Mesues dhe nxenes
 • Po
 • Po
 • Florand Hasani
 • Denisa Durro