Komisionerit ne leksionin e hapur qe do te organizohet ne sallen e Konferencave te Fakultetit te Shkencave Politiko Juridike prane Kampusit Universitar, Spitalle.
Tema e propozuar nga ju do te jete mjaft interesante dhe e vlefshme per studentet dhe stafin prezent ne kete event.

 • Tjetër
 • Leksion i hapur
 • 06/03/2023
 • 10:00
 • sallen e Konferencave te Fakultetit te Shkencave Politiko Juridike prane Kampusit Universitar, Spitalle.
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Spitallë
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner
 • Komisioner
 • Komisioneri z. Robert Gajda , Keshilltare znj. Brunilda Menalla, stafi dhe studentet e universitetit
 • Po
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse