Interviste televizive ne Scan TV mbi Ndermjetesit e pasurive te palujtshme

 • Tjetër
 • Interviste televizive ne Scan TV
 • 07/03/2023
 • 11:00
 • Televizioni Scan
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Irena Binjaku, znj. Elona Gjylmi, z. Lidion Kulla
 • Keshilltar i Ministrit te Drejtesise, Drejtues te emisionit
 • Znj. Irena Binjaku, znj. Elona Gjylmi, z. Lidion Kulla
 • Po
 • Po
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu