Inspektim punimesh per asfaltimin e rruges ne fshatin Bushkash,Njesia Administrative Ulez

 • Inspektim/kontroll
 • 13/03/2023
 • 13:00
 • Bushkash,Njesia Ulez
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Ulez
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Zv.Kryetari, Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem