Inspektim i punimeve ne lagjen “Stan” dhe “Gogaj” ne fshatin Ngjeqar dhe “Mbers” , njesia administrative Kurjan

 • Inspektim/kontroll
 • 07/03/2023
 • 09:00
 • Njesia administrative Kurjan
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Kurjan
 • Znj.Majlinda Bufi | Z.Arben Dukaj
 • Kryetare e Bashkise Roskovec | Pergjegjes i Sektorit te Zbatueshmerise se Investimeve
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe te firmes zbatuese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec