Inspektim i punes se sistemimit te kanalit Peqin -Kavaje, ne Njesine Administrative Gose, Bashkia Rrogozhine.

 • Inspektim/kontroll
 • 06/03/2023
 • 10:00
 • Gose
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Rrogozhine
 • Gose
 • -
 • -
 • Kryetari i Bashkise Rrogozhine , Deputeti i zones, Nenkryetari i Bashkise, Administratori Njesise Gose,Drejtori i Bujqesise dhe banoret e fshatit.
 • Jo
 • Po
 • Ardit Halili, Specialist Jurist
 • Elton Sula, Sekretar i Pergjithshem