Inspektim i punimeve te shtrimit te rruges dhe ndricimit ne Njesine Administrative Velabisht, takim me banore te zones gjate inspektimit.

 • Inspektim/kontroll
 • 06/03/2023
 • 13:00
 • Njesia Administrative Velabisht
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Velabisht
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Njesise Administrative Velabisht, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)