Takim me 100 gra te qytetit, vleresim dhe mirenjohje per to. Katering, Foto, Takime etj.

 • Tjetër
 • Aktivitet festiv
 • 08/03/2023
 • 11:00
 • Ambientet e subjektit "Kolombo"
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Gra: Sipermarrese Biznesi, Pensioniste, gra me histori suksesi, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)