Diskutim me teme “Qëndrueshmëria dhe diversifikimi i ofertës turistike në Shqipëri”

 • Tryezë diskutimi
 • 08/03/2023
 • 11:00
 • Gjermani
 • Shtet tjetër
 • Gjermani
 • Diana Coerner | Blerina Bombaj | Mirela Kumbaro Furxhi
 • Konsulente e Turizmit të Qëndrueshëm dhe Trajnere e LTC | Kryetar e e Shoqatës së Agroturizmit | Ministër
 • Mirela Kumbaro Furxhi, Matthias Beyer, Blerina Bombaj, Elona Bajo
 • Po
 • Po
 • Jetmirë Dedaj
 • Inxhi Buzi