Prezantim i analizës për vitin 2022 në mënyrë të përmbledhur duke përmendur arritjet, sfidat si dhe problematikat që janë hasur gjatë këtij viti. Analiza do të vijoi me diskutimin e të gjithë shefave të sektorëve ku secili do të diskutoj mbi problemet, arritjet dhe sfidat për vitin 2023.

 • Inspektim/kontroll
 • 10/03/2023
 • 10:00
 • Institucioni i Ekzekutimeve të Vendimeve Penale Vlorë
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Admir Abrija | Paulin Rajta | Ëngjëllush Avdulaj
 • Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve | Drejtor i Policisë së Burgjeve | Drejtor i Institucionit të Ekzekutimeve të Vendimeve Penale Vlorë
 • Admir Abrija, Paulin Rajta, Ëngjëllush Avdulaj dhe stafi drejtues IEVP Vlorë
 • Jo
 • Jo
 • Lindjana Laçi
 • Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve