Vizitë në shkollën 9-vjecare “Lef Sallata” në orën 11:00, datë 6 mars, në kuadër të programit Jashtë Orarit Mësimor (JOM) dhe Programit të Kodimit. Me këtë rast, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, znj. Bora Muzhaqi do të vizitojë dhe takojë nxënësit që ndjekin kurset tematike që zhvillohen ditën e hënë: piktura, teatri, kori, zejet dhe sporti

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 06/02/2023
 • 11:00 - 13:00
 • Shkolla 9-vjecare“Lef Sallata”
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Vlore
 • Vlore
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Nxënësit e regjistruar në kurset e programit JOM dhe programit të kodimit
 • Jo
 • Jo
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti