Takim me donatoret qe kontribuan ne rinovimin e Muzeut te kesaj shkolle me emer ne shkalle vendi me histori 63-vjecare .Shperndarje e certifikatave mirenjohje per te gjithe donatoret.

 • Tjetër
 • Takim falenderues
 • 06/02/2023
 • 10:00
 • Mjediset e Gjimnazit Sarande "Hasan Tasini"
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Sarande
 • Sarande
 • Xhorxhi Vasili | Adrian Gurma | Majlinda Vaso | Eleni Barka
 • Mesues ne pension | Kryetari i Bashkise | Drejtoresh e Zyres Arsimore Sarande | Drejtoresh e Gjimnazit "Hasan Tasini"
 • Nxenes, ish-nxenes, mesues, ish -mesues dhe donatore
 • Po
 • Po
 • Entela Cipa juriste
 • Entela Cipa juriste