Takim me Ministren Federale dhe per Ceshtjet Europiane te Landit te Hesenit (Gjermani) ne Bashkine Berat per diskutuar rreth ceshtjeve te ndryshme.

  • Tjetër
  • Takim pune
  • 16/03/2023
  • 14:00
  • Ambientet e Bashkise Berat
  • Shqipëri
  • Berat
  • Berat
  • Berat
  • Kryetari i Bashkise | Ministrja Federale dhe per Ceshtjet Europiane te Landit te Hesenit
  • Titullari i Bashkise | znj. Lucia Puttrich
  • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
  • Po
  • Jo
  • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
  • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)