Sistemimi i kolektoreve te ujerave te bardha pergjate segmenteve rrugore,Njesia Administrative Cepo

 • Tjetër
 • Sistemim i Kolektoreve
 • 03/03/2023
 • 10:00
 • Njesia Administrative Cepo
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Cepo
 • nuk ka
 • nuk ka
 • Bashkia Gjirokaster dhe strukturat perkatese ne varesi te saj
 • Jo
 • Po
 • Amarda Lluri/ specialit jurist./person i autorizuar per raportim te KQZ
 • Nertil Nebiaj