Pjesëmarrje në seksionin e kongresit të shëndetësisë lidhur me adresimin e sfidave dhe nevojave të shëndetit dhe mirëqenies së fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 07/02/2023
 • 9.30 - 11.00
 • Pallati i Kongreseve
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 2
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Politikëbërës, ekspertë shëndetësorë, profesionistët e kujdesit shëndetësor, përdoruesit e shërbimeve dhe aktorë të tjerë
 • Po
 • Jo
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti