Mledhja e Këshillit të Basenit Ujor Seman. Shqyrtimi i aplikimeve të bëra nga subjekte të ndryshme pë pajisje me leje( autorizime), përgjegjësi ligjore e këtij këshilli.

 • Tjetër
 • Mbledhja e Këshillit të Basenit Ujor Seman.per shqyrtimin e aplikimeve të bëra nga subjektet përleje dhe autorizime,përgjegjësi e këtij këshilli.
 • 06/03/2023
 • 11.00
 • Ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Fier
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Fier
 • Lefter Shehaj
 • Prefekti i Qarkut Fier
 • Anëtarët e Këshillit të Basenit Ujor Seman ( max. 31 anëtarë)
 • Jo
 • Jo
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm,Prefekti i Qarkut Fier
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm Prefekti i Qarkut Fier