Kontroll ne terren ne subjektet qe zhvillojne aktivitet tregtar mbi gjendjen faktive te tyre.

 • Inspektim/kontroll
 • 09/03/2023
 • 09:00
 • Qyteti Divjake
 • Shqipëri
 • Fier
 • Divjake
 • Divjake
 • Roklejd Malko
 • Drejtor drejtorise Taksave dhe te Ardhurave Vendore
 • Roklejd Malko, Julian Zela, Endrit Mebelli, administrator te subjekteve
 • Jo
 • Jo
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem