Prej disa muajsh ne Moker kane nisur punimet per rrjetin e ri te ujesjellesit, pra furnizimi me uje te pijshem i Njesise Velcan dhe Proptisht.

 • Inspektim/kontroll
 • 4/3/2023
 • 11:00
 • Slabinje
 • Shqipëri
 • Korce
 • Pogradec
 • Proptisht
 • Ilir Xhakolli
 • Kryetari i Bashkise Pogradec
 • Administratori i Njesise, kryeplaku i fshatit
 • Po
 • Po
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli