Vlerësim nga Bashkia Mallakastër për mesuesit e dalë ne pension, per kontributin e dhenë ndër vite!

 • Tjetër
 • Aktivitet
 • 06/02/2023
 • 10:00
 • Salla e Kinemas
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakaster
 • Hekal
 • Z. Qerim Ismailaj | Znj. Etilda Dishaj
 • Kryetar | Drejtore ZVA Mallakastër
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër, qytetar, drejtues te shkollave etj
 • Jo
 • Po
 • Zamir Malasi /Zv. Kryetar
 • Zamir Malasi / Zv. Kryetar