Takim me nena , gra dhe vajza te Bashkise Diber me rastin e festes se Gruas.

 • Tjetër
 • Takim me nena dhe gra
 • 08/02/2023
 • 11:00
 • Bashkia Diber
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi,
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Sekretar iPergjithshem, Drejtor iKabinetit
 • Jo
 • Po
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Sekretare e Pergjithshme