Ne kuader te projektit STAR3, mbi mbeshtetjen e bashkive per procesin e konsultimit publik, eshte parashikuar nje takim ne Bashkine Berat me perfaqesues te Ambasades Suedeze dhe asaj Zvicerane per te diskutuar rreth zbatimit te projektit te konsultimit publik, zbatuar ne kuader te Projektit STAR3.

 • Këshillim
 • 06/03/2023
 • 10:00
 • Ambientet e Bashkise Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, perfaqesues te Ambasades Suedeze, perfaqesues te Ambasades Zvicerane, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Jo
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)