Diskutim me banoret e Njesise Administrative Peshkopi

 • Tryezë diskutimi
 • 07/02/2023
 • 16:00
 • Njesia Administrative Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise
 • Jo
 • Po
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Sekretare e Pergjithshme