Konsultim publik me banoret e njesise Administrative Arras

 • Tjetër
 • takim
 • 06/03/2023
 • 15:00
 • Njesia Administrative Arras
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Arras
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Zv/Kryetari,
 • Jo
 • Po
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Sekretare e Pergjithshme