Verifikimi i punimeve ne Njesine Administrative Maqellare

 • Inspektim/kontroll
 • 07/03/2023
 • 10:30
 • Njesia Administrative Maqellare
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Maqellare
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Sherbimeve Publike, Zv/ Kryetari
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Sekretare e Pergjithshme