Inspektim i fillimit te punimeve ne rrugen e Çerçanit te Njesise Administrative Hotolisht.

 • Inspektim/kontroll
 • 06/03/2023
 • 10:00
 • Njesia Administrative Hotolisht
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Librazhd
 • Hotolisht
 • Kastriot Gurra
 • Kryetar Bashkie
 • Perfaqesues te Bashkise Librazhd, Perfaqesues te firmes, banore te fshatit
 • Jo
 • Po
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem