Inspektim i punimeve ne njesine Kastriot

 • Inspektim/kontroll
 • 06/02/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Tomin
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Tomin
 • Rahim Spahiu,
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Sherbimeve Publike
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Sekretare e Pergjithshme