Bashkia Pogradec në bashkëpunim me fondacionin Alsar do të mbjellin 25 fidanë të rinj pemësh në parkun e qytetit.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/02/2023
 • 10:00
 • Pogradec
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Ilir Xhakolli
 • Kryetar Bashkia Pogradec
 • Nën Kryetar i Fondacionit Alsar, të rinj shkollash dhe Drejtoria e Parqeve
 • Po
 • Po
 • Artin Halili
 • Dritan Babasuli