Një investim i ri në sektorin e Agroturizmit është duke u zbatuar në Pogradec. Si një investim i nevojshëm në funksion të turizmit, Kryetari i Bashkisë do të inspektojë punimet e subjektit.

 • Inspektim/kontroll
 • 27/02/2023
 • 10:00
 • Pogradec
 • Shqipëri
 • oKK
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Ilir Xhakolli
 • Kryetar Bashkia Pogradec
 • N/Prefekti i Pogradecit dhe investitorët
 • Jo
 • Po
 • Artin Halili
 • Dritan Babasuli