Prezantimi i grupit te Keshillit Vendor Rinor

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 01/03/2023
 • 11:00
 • Bashkia Vore
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Vore
 • Vore
 • Blerim Shera | Alket Mata | Edlira Elezi | Endrisa Haxhiu | Lorena Tota
 • Kryetari i Bashkise | Zevendes Kryetar i Bashkise | Zevendes Kryetare e Bashkise | Drejtore e kabinetit te Kryetarit | Drejtore e Arsimit,Shendetesise,kultures,Rinise dhe Sportit
 • Znj. Bora Muzhaqi, Ministre e shtetit per rinine dhe femijet
 • Jo
 • Po
 • Blerim Shera, Kryetar Bashkie
 • Ronila Bulku, Pergjegjese e Sektorit te Çeshtjeve Ligjore