Takim grup interesi – Agroturizem. . (Takim dhe degjese rreth problematikave te ketyre shoqatave).

 • Tjetër
 • Takim
 • 03/03/2023
 • 15.00
 • Bashkia e Tiranes
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Staf i Bashkise Tirane dhe te ftuar te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem