Takim Grup Interesi – Shoqatat e Hotelerise. (Takim dhe degjese rreth problematikave te ketyre shoqatave

 • Tjetër
 • Takim
 • 01/03/2023
 • 13.00
 • Hotel Marriot
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem