Inspektim ne kantierin e punimeve ne shkollen dhe konviktin “Benardina Qerraxhia”

 • Inspektim/kontroll
 • 03/03/2023
 • 11.00
 • Kantieri i objektit
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Emiriana Sako
 • Kryetare e Bashkise
 • Kryetarja e Bashkise, perfaqesues te UNDP, stafi i shkolles
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaçi
 • Dhurata Gjoka