Aktivitet i zhvilluar me te rinjte qe do te certifikohen, ne aktivitetet e kodimit ne Qendren Rinore.

 • Tjetër
 • Certifikim i te rinjve ne aktivitetet e kodimit
 • 02/03/2023
 • 10:00
 • Qendra Rinore
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)