Vizite ne Shkollen Profesionale “Kristo Isak’, per te ma nga afer pregatitjen profesionale dhe vijueshmerine e brezave te ardhshem profesioniste qe do te dalin nga kjo shkolle.

 • Tjetër
 • Vizite
 • 02/03/2023
 • 11:00
 • Shkolla Profesionale "Kristo Isak"
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Shkolles, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)