Vizite me grate artizane dhe grate sipermarrese te Bashkise Roskovec ne Voskopoje-Korce

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 04/03/2023
 • 12:30
 • Voskopoje-Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Znj.Majlinda Bufi
 • Kryetare e Bashkise Roskovec
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec , gra, vajza artizane dhe sipermarrese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec