Diskutim per nxitjen e agroturizmit ne Zonen e Seferanit

 • Këshillim
 • 03/03/2023
 • 12.30
 • Ne mjedis te pacaktuar
 • Shqipëri
 • elbasan
 • belsh
 • belsh
 • Arif Tafani
 • Kryetar Bashkie
 • banore te zones,
 • Jo
 • Po
 • Mustafa Carciu, Sekretari i Pergjithshem
 • Mustafa Carciu