Intereviste e Zevendesministres se Drejtesise, znj. Adea Pirdeni ne Scan Tv per: Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri dhe ndikimi i tij në biznes, Strategjia e Re Antikorrupsion.

 • Tjetër
 • Interviste televizive
 • 02/03/2023
 • 10:00
 • Emisioni Scan Update, Televizioni Scan Tv, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Adea Pirdeni, Elona Gjylmi, Lidion Kulla
 • Zevendesministre e Drejtesise, Drejtues te emisionit
 • Znj. Adea Pirdeni, Zevendesministrja e Drejtesise dhe drejtuesit e emisionit: Elona Gjylmi, Lidion Kulla
 • Po
 • Po
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu