Inspektim ne Njesine Administrative Sinje, Fshati Mbreshtan per perfundim te pjesshem te shtrimit te rruges me asfalt. Takim me banore te zones.

 • Inspektim/kontroll
 • 02/03/2023
 • 13:00
 • Njesia Administrative Sinje
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Sinje
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Njesise Administrative Sinje, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)