Ne kuader te projektit STAR 3 , mbi mbeshtetjen e bashkive per procesin e konsultimit publik ne daten 06.03.2023 eshte parashikuar nje takim rajonal me bashkite e Qarkut Berat dhe perfaqesues te Projektit STAR3 ku do te diskutohen praktikat me te mira ne konsultimin publik te bashkive.

 • Tryezë diskutimi
 • 06/03/2023
 • 11:00
 • Ambientet e Bashkise Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Sekretari i Pergjithshem, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)