Vizite studimore me kooperativen e bujqesise dhe Drejtorine e Bujqesise ne Xarre, Sarande

 • Tjetër
 • Vizite Studimore
 • 28/02/2023
 • 13:00
 • Xarre, Sarande
 • Shqipëri
 • Sarande
 • Bashkia Sarande
 • Xarre,Sarande
 • znj. Majlinda Bufi
 • Kryetare e Bashkise Roskovec
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec, fermere te zones dhe fermere te fermes qe do te vizitohet ne Xarre dhe te tjere.
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i pergjithshem, Bashkia Roskovec