Vizitë nxënësit e shkollës “Kosova” në Bashkinë e Tiranës

 • Tjetër
 • Vizite ne Bashkine e Tiranes
 • 27/02/2023
 • 11.30
 • Bashkia e Tiranes
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem